Jump to the main content block
 

公職考試

 

公職考試

通過公職考試

張力允【碩士班】   李璧如【碩士班】   黃玟瑜【碩士班】

高梅雯【碩士班】   陳冠廷【碩士班】   蔡昀瑾【碩士班】
陳昱豪【碩士班】   王怡鈞【碩士班】   林宏儒【碩士班】
林雨潔【碩士班】   謝閔傑【碩士班】   賴建成【碩士班】
蔡宜伶【碩士班】   戴才淵【碩士班】   孫國馨【碩士班】
余宛真【碩士班】   吳筱雯【碩士班】   鄭心瑀【碩士班】
王常容【碩士班】   謝達緯【碩士班】   洪培秦【碩士班】
鍾玓珍【碩士班】   陳鈺人【碩士班】   黃仁羿【碩士班】
吳淑惠【碩士班】   陳正鏞【碩士班】   吳俊宏【碩士班】
江佳明【碩士班】   許書嘉【碩士班】   盧冠瑾【碩士班】
吳介中【碩士班】   賴巧紋【碩士班】   柯俊宇【學士班】
許凱筑【學士班】   巫守榮【學士班】   汪信珈【學士班】
劉玉輝【學士班】   陳麗安【學士班】   廖虹雯【學士班】
呂俊諺【學士班】   林慧慈【學士班】   楊涵婷【學士班】
戴玉瑩【學士班】   姚任庭【學士班】   邱意婷【學士班】
魏翊婷【學士班】   李倩葶【學士班】   許玉慧【學士班】
薛雅玲【學士班】   張睿婷【學士班】   蔡佩韻【學士班】
王意茹【學士班】   程曉寧【學士班】   楊蕙瑜【學士班】
鄭伃庭【學士班】   陳建誌【學士班】   蘇韋彰【學士班】
李銘芬【學士班】   張婷怡【學士班】   黃鈺婷【學士班】
陳怡文【學士班】   林芳瑩【學士班】   陳怡禎【學士班】
李木蘭【學士班】   蔡宜伶【學士班】   黃媺珺【學士班】
李佳翰【學士班】   李雅雯【學士班】   郭怡均【學士班】
潘怡潔【學士班】   賴楷雲【學士班】   蔡明仁【學士班】
黃靖雅【學士班】   陳鈺人【學士班】   許怡真【學士班】
侯冠年【學士班】   林昭廷【學士班】   吳炯德【學士班】
謝佳芸【學士班】   呂尚翰【學士班】   鄭沂蓉【學士班】
董科呈【學士班】   莊雅婷【學士班】   李彥良【學士班】

Click Num: